Downtown

San Francisco

Blick vom Presidio auf Downtown.